Erantzun anitzeko galderak
PCR eta PCR-RFLP
OHARRA: Erabiltzaileak antzemango du zenbait galderatan garrantzi handiagoa duela teknikari buruzko informazioa eskaintzeak galderaren ebaluazioak baino